لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مهندسی شبکه
 • مدت دوره : 30 ساعت
 • طول دوره : 43 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 1,248,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 1,248,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 مهندسی شبکه

مهندسی شبکه

مسیر آموزشی


 مهندسی شبکه

 • فصل اول

  1. مقدمه
  2. تعریف شبکه
  3. تعریف به اشتراک گذاری منابع
  4. شیوه های به اشتراک گذاری منابع
  5. شیوه های به اشتراک گذاری منابع
  6. شیوه های به اشتراک گذاری منابع
 • فصل دوم

  1. Work group
  2. Domain
 • فصل سوم

  1. Work group
  2. Domain
  3. تعریف توپولوژی
  4. BUS
  5. Star
  6. شبکه های استاری که از سوئیچ استفاده می کنند.
  7. توپولوژی ring
  8. توپولوژی mesh 
  9. توپولوژی wireless
  10. توپولوژی فیبرنوری
 • فصل چهارم

  1. تجهیزات شبکه 
 • فصل پنجم

  1. انواع خطوط سیگنال در شبکه   
 • فصل ششم

  1. معماری شبکه
 • فصل هفتم

  1. پروتکل ها 
 • فصل هشتم

  1. آی پی ها (IP )
 • فصل نهم

  1. خطوط مخابراتی

نمونه محتوای دوره


 مهندسی شبکه

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مهندسی شبکه

نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


 مهندسی شبکه