سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
 • مدت دوره : 10 ساعت
 • طول دوره : 36 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 736,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 736,000 ریال

معرفی کلی دوره


 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

مسیر آموزشی


 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

 • فصل 1-معماري سازماني

  1. معماري سازماني
  2. محتويات معماري سازماني
  3. خصوصيات معماري
  4. انواع معماري سازماني
  5. هرم معماري سازماني
  6. فرآيند معماري سازماني
  7. اجراي معماري سازماني
  8. معما‌ري‌ فن‌آوري اطلاعات در سازمان
  9. جنبه هاي مختلف
  10. چارچوب معماري زکمن
  11. 6 ستون در ماتريس زكمن
  12. مدل استراتژي
  13. مدل كسب و كار
  14. مدل فناوري
  15. ديدگاه سازنده
  16. سيستم عملياتي
  17. معماري سرويس گرا
  18. همگرايي به سمت دولت الکترونيک
 • فصل 2-كاربردهاو قابليت هاي فناوري اطلاعات در پشتيباني از تصميم هاي مديريتي

  1. سيستم‌هاي اطلاعاتي
  2. فعاليت سيستم هاي اطلاعاتي
  3. مزاياي سيستم‌هاي اطلاعاتي
  4. رايج‌ترين انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در يک سازمان
  5. سيستم‌هاي پردازش تراکنش
  6. سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
  7. سيستم‌هاي پشتيباني تصميم
  8. سيستم‌هاي اطلاعات اجرايي
  9. فن‌آوري اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهاي امروزي
  10. سيستم‌هاي مديران ارشد
  11. هدف راهبردي
  12. معياهاي ارزيابي قدرت چانه‌زني خريداران
 • فصل3-مديريت فرآيندهاي سازماني

  1. اصول و مفاهيم نگاه فرآيندي
  2. تفاوت فرايندهاي کسب و کار با فرايندهاي کاري
  3. علت کندي سازمان ها
  4. فعاليتهاي مورد نياز جهت فرايند گرايي
  5. چرخه حيات مديريت فرآيند کسب و کار BPM
 • فصل 4-امنيت اطلاعات

  1. تاريخچه
  2. تعريف امنيت اطلاعات
  3. مفاهيم پايه
  4. محرمانگي
  5. يکپارچه بودن
  6. قابل دسترس بودن
  7. قابليت حسابرسي
  8. قابليت عدم انکار انجام عمل
  9. اصل بودن
  10. کنترل دسترسي
  11. کنترل مديريتي ( کنترل رويه‌ها)
  12. کنترل منطقي (کنترل فني)
  13. کنترل فيزيکي
  14. رمزنگاري
  15. به دنبال روشي براي مديريت امنيت اطلاعات
  16. برنامه جامع امنيت تجارت الکترونيک
  17. طرح مستمر
  18. آتش سوزي و انفجار
  19. راهبرد

نمونه محتوای دوره


 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات