سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : پاورپوینت 2010
 • مدت دوره : 18 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 200,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 200,000 ریال

معرفی کلی دوره


 پاورپوینت 2010

یک پرزنتِشن، از تعدادی اسلاید تشکیل شده که برای توضیح یک موضوع خاص، به کار می‌رود. یک پرزنتيشن در مشاغل مختلف می‌تواند به شما کمک کند. یک مدیر سازمان یا مجموعه کاری که می‌خواهد مطالبی را برای زیردستان خود توضیح دهد، یک مدرس مدرسه یا دانشگاه که می‌خواهد مباحث درسی را برای دانش پذیران خود ارائه کند، یک مهندس که می‌خواهد موضوع کاری خاصی را برای همکاران خود توضیح دهد، همه می‌توانند از امکانات فوق العاده برنامه Microsoft PowerPoint، برای ساخت و ارائه یک پرزنتيشن، استفاده کنند. اگر هنوز از موهبت‌های این برنامه نرم افزاری بهره‌مند نشده‌اید، این محل، درگاه ورود شما به دنیای پرزنتيشن‌های کامپیوتریست.

مسیر آموزشی


 پاورپوینت 2010

 • جلسه 1: شروع کار با پاور پوینت

  1. آشنایی با برنامه
  2. ساختار
  3. کار با slide
  4. تغییر نماها
  5. ادامه تغییر نماها
  6. طرح بندی سراسری نمایش توسط تم ها
  7. انجام تغییرات روی جا نگهدارها
 • جلسه 2: کاربا متن

  1. فونت ها
  2. پاراگراف
  3. بالت ها
  4. پس زمینه
  5. Gradient
  6. درج تصویربه جای زمینه
  7. ارائه نمایش
 • جلسه 3: کار با تصاویر

  1. درج تصویر
  2. ویرایش عناصر گرافیکی (بخش اول)
  3. ویرایش عناصر گرافیکی (بخش دوم)
  4. Clipart
 • جلسه 4: کاربا اشکال هوشمند و نمودارها

  1. Shape 01 - Illustrations
  2. Shape 02
  3. Smart Arts
  4. Chart
  5. Text Box & Word Art
  6. Symbole Equation
 • جلسه 5: جلوه های تصویری و متحرک سازی

  1. Slide TransitiOn 01
  2. Slide TransitiOn 02
  3. Animation01
  4. Animation02
  5. Animation03
  6. Animation04
  7. Animation05
 • جلسه 6: آماده سازی اسلایدها برای نمایش

  1. تنظیمات صفحات Slide
  2. Slide Master
  3. Header &Footer
  4. Action Settings
  5. اجرای نمایش
  6. ساختار ارائه سفارشی توسط Custom show

نمونه محتوای دوره


 پاورپوینت 2010

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 پاورپوینت 2010

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 پاورپوینت 2010