سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : پاورپوینت 2013
 • مدت دوره : 18 ساعت
 • طول دوره : 30 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 260,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 260,000 ریال

معرفی کلی دوره


 پاورپوینت 2013

یک پرزنتِشن، از تعدادی اسلاید تشکیل شده که برای توضیح یک موضوع خاص، به کار می‌رود. یک پرزنتيشن در مشاغل مختلف می‌تواند به شما کمک کند. یک مدیر سازمان یا مجموعه کاری که می‌خواهد مطالبی را برای زیردستان خود توضیح دهد، یک مدرس مدرسه یا دانشگاه که می‌خواهد مباحث درسی را برای دانش پذیران خود ارائه کند، یک مهندس که می‌خواهد موضوع کاری خاصی را برای همکاران خود توضیح دهد، همه می‌توانند از امکانات فوق العاده برنامه Microsoft PowerPoint، برای ساخت و ارائه یک پرزنتيشن، استفاده کنند. اگر هنوز از موهبت‌های این برنامه نرم افزاری بهره‌مند نشده‌اید، این محل، درگاه ورود شما به دنیای پرزنتيشن‌های کامپیوتریست.

مسیر آموزشی


 پاورپوینت 2013

 • فصل 1

  1. Power pointساخت نمايش در
  2. ذخيره کردن فايل نمايش و آشنايي با محيط پاورپوينت
  3. کنترل رابط کاربري برنامه
  4. تغيير ترجيحات کلي برنامه
  5. ذخيره نمايش با نامي ديگر
  6. ذخيره يک نمايش دريک قالب فايلي ديگر
  7. بازکردن يک نمايش ذخيره شده
 • فصل 2

  1. Powerpoint ساخت نمايش در
  2. شروع ساخت يک نمايش
  3. افزودن يک اسلايد به نمايش
  4. افزودن المانهاي غيرمتني
  5. Outline ساخت نمايش درنماي
  6. تغييرطرح بندي اسلايدهاي نمايش
  7. تغيير نماي برنامه
  8. تغيير بزرگنمايي اسلايدها
  9. (Hyperlink)تبديل متن به يک فراپيوند
 • فصل 3

  1. انتخاب متن
  2. تغيير خصوصيات متن
  3. تنظيم خصوصيات ليستهاي بالت و شماره
  4. يافتن وجايگزين کلمات
 • فصل 4

  1. تغيير اسلايدها
  2. جابه جايي و نسخه برداري از اسلايدها درهمان نمايش
  3. انتققال ياکپي کردن اسلايدها ازيک نمايش به نمايش ديگر
  4. حذف اسلايدها ي يک نمايش
  5. تغيير زمينه اسلايدها
  6. اعمال يک تم طراحي به اسلايدهاي يک نمايش
 • فصل 5

  1. ساخت يک جدول
  2. انتخاب المانهاي داخلي يک جدول
  3. تغير اندازه هاي يک جدول
  4. افزودن سطروستون درميان سطرها ياستونهاي موجود
  5. ساخت يک نمودار
  6. تغيير نوع نمودار ترسيمي
  7. انتخاب وتغيير المانهاي داخلي يک نمودار
  8. ساخت يک چارت سازماني
  9. ترسيم دراسلايدهاي پاورپوينت
  10. استفاده از تصويردرالمانهاي يک نمايش
  11. کنترل المانهاي گرافيکي يک نمايش
  12. جابه جايي المانهاي گرافيکي و نسخه برداري از آنها
  13. ترسيم دراسلايدهاي پاورپوينت
  14. گروه کردن المانهاي ترسيمي
  15. تغيير ترتيب قرارگيري المانهاي ترسيمي
 • فصل 6

  1. تنظيم جلوه هاي گذار بين اسلايدها
  2. اعمال جلوه هاي انيميشن
  3. ارائه نمايش به مطالب
  4. ارائه نمايش به مخاطب
  5. ايجاد يک اجراي سفارشي
 • فصل 7

  1. چاپ نمايش
  2. تنظيمات صفحه
  3. يادداشت گوينده
  4. تهيه يادداشت مخاطب
 • فصل 8

  1. کاربا اسلايد مستر
  2. درج المانهاي گرافيکي در اسلايد مستر
  3. درج پا صفحه درنمايش

نمونه محتوای دوره


 پاورپوینت 2013

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 پاورپوینت 2013

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 پاورپوینت 2013