سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : اکسل 2013
 • مدت دوره : 27 ساعت
 • طول دوره : 30 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 260,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 260,000 ریال

معرفی کلی دوره


 اکسل 2013

بشر در طول حیات خود، همیشه با داده‌ها سر و کار داشته است و حفظ و نگهداری این داده‌ها، همیشه چالشی بوده که بشر با آن مواجه بوده است. این چالش، زمانیست که یک کارفرما می‌خواهد لیست حقوق کارکنان خود را در جایی ثبت کند یا یک مغازه دار، می‌خواهد سیاهه‌ای از موجودی مغازه و قیمت خرید و فروش خود تهیه کند. نرم‌افزار Microsoft Excel، به طور خاص، برای این قبیل نیازها طراحی شده و باید گفت، بسیار فراتر از این را پیشکش کاربران خود می‌کند. کارفرمای ما می‌تواند ضمن درج مقادیر حقوق کارکنان خود، محاسباتی مثل مجموع، میان‌گین، حداقل و حداکثر را روی مقادیر حقوق، انجام داده و به اطلاعات جدید، دست پیدا کند. هر که هستید و هر جایگاهی که در جامعه دارید، محال است به این نرم‌افزار و پیشکش‌های دوستانه‌اش، نیاز پیدا نکنید. کافیست فیلم‌ها را ببینید و با این برنامه، دوست شوید.

مسیر آموزشی


 اکسل 2013

 • فصل 1

  1. Excellآشنايي با صفحا گسترده و برنامه
  2. باز کردن وبستن برنامه
  3. ساخت يک فايل صفحه گسترده جديد
  4. Excellآشنايي با محيط برنامه
  5. ذخيره فايل صفحه گسترده
  6. ذخيره صفحه گسترده با فرمتهاي فايلي ديگر
  7. بازکردن همزمان چند صفحه گسترده و سوييچ کردن بين آنها
  8. سفارشي کردن ريبون
  9. بزرگنمايي درکاربرگ
  10. Quick Access افزودن دکمه هاي دلخواه به نوار ابزار
  11. نماهاي کاربرگ
 • فصل 2

  1. ورود اطلاعات در خانه هاي کاربرگ
  2. تغيير جهت کاربرگ
  3. نامگذاري خانه هاي کاربرگ
  4. درج اتوماتيک سريها
  5. تغيير پهناي ستونها و ارتفاع سطرها
  6. درج و حذف سطرها وستونها
  7. درج وحذف خانه ها
  8. مخفي کردن سطرها وستونها
  9. منجمدکردن نواحي
 • فصل 3

  1. ويرايش کارپوشه ها
  2. کپي کردن و جابه جايي کاربرگها
  3. يافتن و جايگزين کردن خانه ها
  4. مرتب سازي ليستهاي داده
 • فصل 4

  1. Referencingارجاع دادن يا
  2. Excellاستفاده از فرمولهادر
  3. آدرس دهي نسبي ومطلق درفرمولها
  4. Excell خطاهاي محاسباتي در
  5. Excell توابع در
  6. Excell توابع در(بخش دوم)
  7. Ifتابع شرطي
 • فصل 5

  1. فرم دهي ارقام
  2. فرمت نمايش تاريخ
  3. نمايش واحد پول
  4. نمايش به صورت درصد
  5. تغيير خصوصيات متن
  6. همترازي خانه هاي کاربرگ
  7. Merge and Centerاستفاده از ابزار
  8. تغييررنگ زمينه خانه ها
  9. Format Painterاستفاده از
 • فصل 6

  1. ساخت يک نمودار
  2. انتخاب يک نمودار وتغيير نوع نمودار
  3. تغيير عناوين نمودار
  4. نمايش مقادير داده برروي نمودار
  5. تغيير رنگ زمينه هاي نمودار
  6. تغيير المانهاي داخلي نمودار
 • فصل 7

  1. تنظيم حاشيه سند
  2. کنترل جهت چاپ
  3. محدود کردن صفحات درخروجي چاپ
  4. تنظيم سرصفحه و پاصفحه براي خروجي چاپ
  5. درج اتوماتيک سرصفحه وپاصفحه
 • فصل 8

  1. درج المانهاي گرافيکي درکاربرگ
  2. تغيير المانهاي گرافيکي
  3. تغيير حاشيه و زمينه المانهاي ترسيمي
  4. نمايش متن داخل يک المان ترسيمي

نمونه محتوای دوره


 اکسل 2013

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 اکسل 2013

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 اکسل 2013