سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 15 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 450,800 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 450,800 ریال

معرفی کلی دوره


 رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)

رايانش ابري

مسیر آموزشی


 رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)

 • فصل 1

  1. رايانش ابري (فهرست)
  2. … مديريت منابع اطلاعاتي سازمان و رايانش ابري
  3. تعريف لغوي: رايانش ابري
  4. تعاريف فناوري رايانش ابري
  5. ضرورت رايانش ابري
  6. ويژگي‌هاي اساسي رايانش ابري
  7. ويژگي‌هاي اساسي رايانش ابري
  8. ادامه ويژگي‌ها اساسي رايانش ابري
  9. ادامه ويژگي‌ها اساسي رايانش ابري
  10. مدل مؤسسه ملي استاندارد و فناوري ايالات متحده آمريکا از رايانش ابري
  11. خدمات رايانش ابري در دوره محبوبيت
  12. تغيير الگوي رايانش
  13. مثال‌هايي از رايانش داده‌محور
  14. ابر رايانش
  15. رايانش توري Grid Computing
  16. رايانش توري
  17. رايانش مصرف‌مدار Utility (onـDemand) Computing
  18. عناصر زير بنايي
  19. عناصر زير بنايي
  20. نماي ساده معماري رايانش ابري 
  21. معماري پردازش‌هاي ابري
  22. معماري ساده شده (لايه‌ها) رايانش ابري
  23. لايه هاي ابر
  24. مدل مرجع رايانش ابري
  25. معماري مرجع رايانش ابري
  26. مثالي از لايه هاي رايانش ابري
  27. معماري رايانش ابري با توجه به انواع خدمات
  28. انواع رايانش ابري بر اساس خدمات
  29. زيرساخت به عنوان خدمت
  30. سکو به عنوان خدمت
  31. نرم‌افزار به عنوان خدمت
  32. Cloud service modele
  33. The layers of ITـasـaـService
  34. مثال‌هاي انواع ارائه خدمات
  35. در تعريف NIST انستيتوي ملي استانداردها و فناوري‌ها مدل‌هاي استقرار ابر به چهار صورت زير است:
  36. 2ـ ابر گروهي
  37. 4ـ ابر خصوصي
  38. انواع cloud
  39. انواع cloud
  40. مدل انواع توسعه ابر
  41. خدمات و کاربردهاي رايانش ابري
  42. انواع خدمات
  43. بازيگران اصلي در حوزه خدمات رايانش ابري
  44. بازيگران اصلي رايانش ابري
  45. انواع خدمات و اپليکيشن‌هاي مبتني بر رايانش ابري
  46. چند سرويس و برنامه متن‌باز مبتني بر رايانش ابري
  47. چند سرويس و برنامه متن‌باز مبتني بر رايانش ابري
 • فصل 2

  1. مزاياي رايانش ابري
  2. مزاياي استفاده از ابر براي کاربران
  3. مزاياي استفاده از ابر براي توسعه‌دهندگان
  4. مزاياي رايانش ابري ( از ديدگاه ( torry haris
  5. رايانش ابري دوستدار محيط زيست
  6. چالش‌هاي رايانش ابري
  7. ادامه چالش‌ها:
  8. ادامه چالش‌ها:
  9. ادامه چالش‌ها:
  10. تحليل SWOT رايانش ابري در ايران
  11. تحليل SWOT رايانش ابري، تهديدها
  12. تحليل SWOT رايانش ابري، نقاط ضعف
  13. تحليل SWOT رايانش ابري، نقاط قوت
  14. تحليل SWOT رايانش ابري، فرصت‌ها
 • فصل 3

  1. ابر رايانش
  2. رايانش توري Grid Computing
  3. رايانش توري
  4. رايانش مصرف‌مدار Utility (onـDemand) Computing
  5. عناصر زير بنايي
  6. عناصر زير بنايي
  7. نماي ساده معماري رايانش ابري 
  8. معماري پردازش‌هاي ابري
  9. معماري ساده شده (لايه‌ها) رايانش ابري

نمونه محتوای دوره


 رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 رايانش ابري (کارشناسان فناوری اطلاعات)