لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت خدمات فاوا
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 595,700 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 595,700 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 مديريت خدمات فاوا

مديريت خدمات فاوا و ITIL

مسیر آموزشی


 مديريت خدمات فاوا

 • فصل 1

  1. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 1
  2. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 2
  3. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 3
  4. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 4
  5. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 5
  6. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 6
  7. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 7
  8. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 8
  9. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 9
  10. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 10
  11. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 11
  12. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 12
  13. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 13

نمونه محتوای دوره


 مديريت خدمات فاوا

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت خدمات فاوا

نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


 مديريت خدمات فاوا