لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت خدمات فاو
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/01/15
 • قیمت اصلی : 518,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 518,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 مديريت خدمات فاو

مديريت خدمات فاوا و ITIL

مسیر آموزشی


 مديريت خدمات فاو

 • فصل 1

  1. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 1
  2. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 2
  3. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 3
  4. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 4
  5. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 5
  6. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 6
  7. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 7
  8. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 8
  9. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 9
  10. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 10
  11. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 11
  12. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 12
  13. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 13

نمونه محتوای دوره


 مديريت خدمات فاو

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت خدمات فاو

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مديريت خدمات فاو