سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مديريت خدمات فاوا
 • مدت دوره : 12 ساعت
 • طول دوره : 18 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 595,700 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 595,700 ریال

معرفی کلی دوره


 مديريت خدمات فاوا

مديريت خدمات فاوا و ITIL

مسیر آموزشی


 مديريت خدمات فاوا

 • فصل 1

  1. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 1
  2. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 2
  3. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 3
  4. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 4
  5. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 5
  6. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 6
  7. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 7
  8. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 8
  9. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 9
  10. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 10
  11. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 11
  12. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 12
  13. سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات قسمت 13

نمونه محتوای دوره


 مديريت خدمات فاوا

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مديريت خدمات فاوا

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مديريت خدمات فاوا