لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : بهینه سازی مصرف انرژی
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 200,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 200,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی

مسیر آموزشی


 بهینه سازی مصرف انرژی

 • فصل 1

  1. چکيده و مقدمه
  2. انواع روشهاي مميزي انرژي - مميزي ميانگذر
  3. انواع روشهاي مميزي انرژي - تجزيه و تحليل هزينه خدمات
  4. انواع روشهاي مميزي انرژي - مميزي انرژي استاندارد
  5. انواع روش هاي مميزي انرژي - مميزي انرژي تفصيلي
  6. روش عمومي مميزي انرژي
 • فصل 2

  1. پوشش ساختمان
  2. سيستم هاي الکتريکي
  3. سيستم هاي hvac
  4. سيستم هاي هواي فشرده
 • فصل 3

  1. کنترلهاي مديريت انرژي
  2. مديريت آب داخل ساختمان
  3. تکنولوژهاي جديد
  4. روش هاي تائيد ميزان صرفه جويي انرژي
 • فصل 4

  1. نرخ نشت هوا، ضريب عبور نورو ضريب گرماي ورودي تابش خورشيد
 • فصل 5

  1. انواع عايق کاري، عايقها چگونه ارزيابي ميشوند و چه جاهايي بايد عايقکاري شوند
  2. چند راهنمايي کلي براي نصب عايق

نمونه محتوای دوره


 بهینه سازی مصرف انرژی

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 بهینه سازی مصرف انرژی

نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


 بهینه سازی مصرف انرژی