سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : تفکر خلاق
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 300,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 300,000 ریال

معرفی کلی دوره


 تفکر خلاق

تفکر خلاق

مسیر آموزشی


 تفکر خلاق

 • تفکر خلاق

  1. آشنایی با مفهوم خلاقیت و فرد خلاق
  2. راهکارهای افزایش خلاقیت
  3. آشنایی با موانع خلاقیت
  4. تفاوت نگرش خلاق و غیر خلاق
  5. نگرش خلاقانه

نمونه محتوای دوره


 تفکر خلاق

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 تفکر خلاق

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 تفکر خلاق