لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : تفکر خلاق
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 20 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 300,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 300,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 تفکر خلاق

تفکر خلاق

مسیر آموزشی


 تفکر خلاق

 • تفکر خلاق

  1. آشنایی با مفهوم خلاقیت و فرد خلاق
  2. راهکارهای افزایش خلاقیت
  3. آشنایی با موانع خلاقیت
  4. تفاوت نگرش خلاق و غیر خلاق
  5. نگرش خلاقانه

نمونه محتوای دوره


 تفکر خلاق

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 تفکر خلاق

نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


 تفکر خلاق