سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 • مدت دوره : 14 ساعت
 • طول دوره : 24 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/08
 • قیمت اصلی : 287,500 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 250,000 ریال

معرفی کلی دوره


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

با گرایش یافتن روزافزون دولتها به پیاده سازی مفاهیم دولت الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندهای اجرایی دولت در چارچوبی موثرتر از گذشته، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی به یک توانایی ضروری برای کارکنان دولت و سازمانها بدل شده است. این دوره آموزشی به مدت ۱۴ ساعت، به تبیین نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمانها پرداخته، مدیریت فرآیندمحور را تشریح کرده و به اهمیت مدیریت دانش در این ساختار نوین می پردازد. از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت در این دوره آموزشی را برای تمام کارکنان دولت الزامی کرده است و مجتمع فنی تهران (سایت حاضر) دارای مجوز برگزاری این دوره آموزشی (در کنار ۱۵ دوره آموزشی دیگر در زمینه فناوری اطلاعات) به شیوه آموزش مجازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و گواهینامه پایان دوره حاضر مورد تایید سازمان مذکور خواهد بود.

مسیر آموزشی


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • معماری

  1. کليات و مفاهیم اولیه
  2. معماری سازمانی
  3. استفاده از فرآیند معماری سازمانی
  4. معماری فناوری اطلاعات در سازمان
  5. نقش معماری سازمانی در دولت الکترونیک
  6. چارچوبهای معماری سازمانی
  7. معماری سرویس گرا از نگاه IBM
  8. کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات
 • مقدمه ای بر کاربردها و قابلیت ها

  1. سیستم های اطلاعاتی راهبردی SIS
  2. پیش نیازهای ایجاد سیستم اطلاعاتی
  3. مقدمه ای بر مدیریت فرآیندهای سازمانی
  4. سطوح بلوغ فرآیندها
  5. مدیریت فرآیندهای سازمان
 • مدیریت فرآیندهای سازمان

  1. اخلاق و محرمانگی و امنیت اطلاعات
  2. ملاحظات کلیدی در حفظ امنیت
  3. محرمانگی و یکپارچگی
  4. قابلیت در دسترس بودن
  5. قابلیت عدم انکار
  6. اصل بودن
  7. کنترل دسترسی
  8. شیوه های کنترل امنیت اطلاعات

نمونه محتوای دوره


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

نظرات کاربران


شما چه فکر می کنید؟

 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی