سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 • مدت دوره : 14 ساعت
 • طول دوره : 24 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 287,500 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 287,500 ریال

معرفی کلی دوره


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

با گرایش یافتن روزافزون دولتها به پیاده سازی مفاهیم دولت الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندهای اجرایی دولت در چارچوبی موثرتر از گذشته، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی به یک توانایی ضروری برای کارکنان دولت و سازمانها بدل شده است. این دوره آموزشی به مدت ۱۴ ساعت، به تبیین نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمانها پرداخته، مدیریت فرآیندمحور را تشریح کرده و به اهمیت مدیریت دانش در این ساختار نوین می پردازد. از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت در این دوره آموزشی را برای تمام کارکنان دولت الزامی کرده است و مجتمع فنی تهران (سایت حاضر) دارای مجوز برگزاری این دوره آموزشی (در کنار ۱۵ دوره آموزشی دیگر در زمینه فناوری اطلاعات) به شیوه آموزش مجازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و گواهینامه پایان دوره حاضر مورد تایید سازمان مذکور خواهد بود.

مسیر آموزشی


 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

  نمونه محتوای دوره


   مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

  نظرات کاربران


  شما چه فکر می کنید؟

   مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

  نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


   مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی