لیست ثبت نام 0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 9 روز
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/09
 • قیمت اصلی : 400,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 400,000 ریال
 •  هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد.

معرفی کلی دوره


 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

آشنایی با تخلفات اداری (ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مسیر آموزشی


 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نمونه محتوای دوره


   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نظرات کاربران


  شما چه فکر می کنید؟

   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نمونه گواهینامه های کاغذی صادر شده برای دوره های همراه با آزمون آنلاین


   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری