سبد خرید  0

جشنواره ویژه


 • عنوان دوره : آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 9 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/08
 • قیمت اصلی : 400,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 360,000 ریال

معرفی کلی دوره


 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

آشنایی با تخلفات اداری (ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مسیر آموزشی


 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نمونه محتوای دوره


   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نظرات کاربران


  شما چه فکر می کنید؟

   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

  نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


   آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری